ArkitekterSyd - HaraldChristensen

1. Første Møde ArkitekterSyd - HaraldChristensen
På vores første møde fortæller du om dine ønsker og drømme. Vi lytter og spørger ind, så alle dine ideer og behov bliver belyst. Vi bruger vore kompetencer og erfaring, til undervejs at vejlede og rådgive om mulighederne, og gør ønskerne håndgribelige i form af ideskitser og forslag til økonomisk budget.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen2. Arkitekskitser
Vi udarbejder de første skitser, ud fra vores første snak, enten helt fra bunden, eller ud fra eksisterende plantegninger. Vi har dine ønsker og behov i baghovedet, så vi får dit personlige præg med fra starten.

3 ArkitekterSyd - HaraldChristensen. Tilbud
Vi sammensætter et tilbud med de dele vi har indgået aftale om. Det sikrer dig mod uventede ekstra regninger. Når du har accepteret og godkendt tilbudet, har vi en gensidig og bindende aftale, og projektet kan påbegyndes.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen4. Byggetilladelsde
Vi står for det praktiske vedrørende indhentelse af byggetilladelse. Vi kender prosedyrerne og har ofte personlig kontakt med de forskellige myndigheder, hvilket gør at vi ofte kan klare opgaven hurtigere.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen5. Materialevalg
Sæt yderligere præg på dine drømme ved at vælge de rigtige materialer. Vi kommer med ideer og gode råd til, hvordan du kan få det lille ekstra i dit hus i form af farver og rigtigt materialevalg.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen6. Færdige byggetegninger
Vi færidggører og reviderer byggetegninger til projektering og videregiver materialelister mm. til rette partnere. Byggeriet kan påbegyndes.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen
 ArkitekterSyd - HaraldChristensen7. Tidsplan
I fobindelse med opstart af byggeriet, udarbejdes en tidsplan for byggeriet og hvornår projektet står færdigt. Byggelederen har ansvaret for koordinering og andet praktisk vedr. byggepladsen. Vi er godkend som “Sikkerhedskoordinator”.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen8. Byggeriet
Byggeriet ledes af byggeleder, og vedkommende sørger for overholdelse af alle byggeriets delopgaver. Alt fra materialer til korrekt udført arbejde, således at resultatet stemmer overens med dine oprindelige ønsker og behov.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen9. Byggemøder
Vi er din faste kontaktperson, og vi er hele tiden i kontakt med byggeledelsen. Byggelederen på pladsen har ansvaret for arbejde og færden på pladsen, samt overholdelse af tilsyn og kvalitetskontrol. Der holdes løbende byggemøder, og efter ønske vil du blive inviteret med på mødet.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen10. Overdragelse af byggeri
Dørene åbnes og evt. nøgler overdrages på aftalt dato, og dit byggeri er klar til at blive taget i brug. Eventuelle fejl og mangler udbedres hurtigst muligt, for at undgå eventuelle gener for dig.

 ArkitekterSyd - HaraldChristensen11. Gennemgang og Garanti
Der afholdes en ét-års gennemgang hvor eventuelle opståede fejl og mangler udbedres. Vi har en professionel ansvarsforsikring for vores arkitektarbejde, der gør at eventuelle arkitektoniske fejl og mangler kan påpeges og udbedres.

 

 ArkitekterSyd - HaraldChristensenPROCESBESKRIVELSE.PDF